ponÚkamemontáž | servis | opravu

 

| realizujeme montáž všetkých typov klimatizácií, chladiacich boxov,

| vzduchotechniky, zvlhčovačov, odvlhčovačov a veľa ďalších zariadení na

| úpravu vzduchu

 

| ponúkame dlhoročné skúsenosti s montážou chladiacich zariadení

 

| montáž do bytov, kancelarií, podnikov, výrobných i nevýrobných budov

 

| servis a oprava autoklimatizácií

 

kontrolaúnikov | klimatizačných systémov

 

 

| vykonávame kontrolu únikov chladiacich a klimatizačných zariadení

| ...povinnosť vlastníka, prevádzkovateľa zariadenia s obsahom chladiva

| (F-plynu) nad 3kg... <zákon 286>, <vyhláška 314>

 

| ponúkame kontrolu klimatizačných systémov podľa zákona 17 z 13.12.2006

| ...povinnosť vlastníka budovy s klimatizačným systémom od 12kW

| v nevýrobných budovách... <zákon 17>

zapnimontáž

 

| CENA MONTÁŽE ZÁVISÍ OD TYPU KLIMATIZÁCIE A MIESTA ZABUDOVANIA |

 

neexistuje miesto ktore nevychladime