elektroinštalácia

 

| elektroinštalácia pre váš byt či rodinný dom

 

| zhotovíme projekt i revíznu správu celej inštalácie

 

| ponúkame realizáciu elektroinštalácie do 1000 V

 

| realizovanie počítačových sietí LAN ,WIFI

 

| do akéhokoľvek objektu, či bytu

(aktÍvny / neaktÍvny)bleskozvod

 

| zhotovíme projekt

 

| zrealizujeme motáž

 

| vyhotovíme revíznu správu

 

 

| VÁŠ OBJEKT OCHRÁNIME PRED BLESKMI A PREPÄTÍM |