SERVIS  |  OPRAVA  |  MONTÁŽ
CHLADIACEJ A KLIMATIZAČNEJ TECHNIKY 

|
servisné prehliadky
|
kontroly únikov
|
pozáručný servis
|
úprava zariadení podľa platnej legislatívy
|
opravy a úpravy chladiacich okruhov

  návrh, kompletizácia  a prispôsobenie nových regulácií a ovládaní
|
priemyselné, komerčné, rezidenčné chladenie
|